„Všechno to jsou těla“, říká Tomáš Lampar při komentované prohlídce výstavou v odpovědi na otázku, co vlastně jeho kresby zobrazují. Zachycuje jakýsi diktovaný tvar, tok energie, „všeobjímacjící spirit“, jak upřesňuje čelem k cyklům kreseb, které vznikají v návaznosti na sebe. Ostatně, právě časový moment, tj. jejich datace,  je podle Lampara  jediným  ukotvením mimosmyslového proudu, který jím, či kolem něho v tu chvíli prochází. „Vyvažuji racionalitu“, dodává architekt povoláním, kreslíř a tvůrce enkaustik podstatou. Procházka výstavy byla věnována i povídání o antické technice enkaustiky, tj. malbě horkým voskem, či o tavení kovu, kterému se tento milovník japonských mečů věnuje.

Výstava je přístupná do 13. listopadu, každý den kromě pondělí od 13 do 18 hodin.