VÝTVARNÉ TVOŘENÍ VE VÝSTAVĚ IVANY LOMOVÉ: OBRAZY Z LOŽNICE
NA TÉMATA:
„MŮJ PROSTOR A JÁ V NĚM“/ „SPÁČ“ / „JAK TO BYLO DÁL?“
s lektorkou MgA. Mirkou Vitáskovou

Tvůrčí dílny s dětmi všech věkových kategorií. Klíčem k výtvarným aktivitám je realistický charakter maleb, obrazů vytržených z kontextu. Prohlídka výstavou vyvrcholí společnou výtvarnou akcí. Vybereme si z přichystaných reprodukcí obrazů, budeme se snažit na zastavený moment obrazu navázat obrazem vlastním, který by mohl následovat, budeme se tak snažit prodloužit děj. Může vzniknout jen navazující obraz, nebo série obrázků komiksového charakteru.

P1060029

 

Obrazy Ivany Lomové působí zvláštně pro preciznost a moment zstaveného času. Vidíme přesně vykreslenou scénu, vytrženou z kontextu, člověka v určitém prostředí, kde můžeme cítít samotu, tíhu, uzavřenost danou prostorem. Obrazy jsou realistické, vnímáme však napětí způsobené zobrazením pouhého výseku situace, mezi realističností obrazu a nedokončeností děje. Paradoxem při sledování těchto precizních maleb je pocit nejistoty, jestli je zobrazená situace příjemná, zasněná či plná úzkosti.

Ve výtvarných dílnách s dětmi se zaměříme předevší na realistický charakter maleb, na vytržení obrazu z kontextu a zasazení do jiné linie příběhu, na samotu, ač ne vždy tíživou. Poté co společně shlédneme výstavu, dozvíme se informace o malířce a budeme u obrazů diskutovat, bavit se o malbě, realistické malbě, fotografii, o zachycování okamžiku různými médii. S dětmi si společně vyberemez přichystaných reprodukcí obrazů, budeme se snažit na zastavený moment obrazu navázat obrazem vlastním, který by mohl následovat, budeme se tak snažit prodloužit děj. Může vzniknout jen navazující obraz, nebo série obrázků komiksového charakteru.

Zamyslíme se nad prostředím ve kterém žijeme. Žijeme ve městě, často se nacházíme ve více či méně uzavřených prostorech. Budeme si s dětmi povídat jak se cítíme ve škole, ve svém pokoji, v galerii, v dopravním prostředku, jestli jsme nejraději na cestě, třeba ve vlaku, kde máme spoustu podnětů nebo ve svém pokoji, obklopeni jen svými věcmi, které důvěrně známe. Jak vnímáme ony rozdíly, jak nás ovlivňují, kde cítíme samotu, kde je nám samota příjemná a kde je nám nejlépe. Po povídání o těchto tématech s dětmi pak namalujeme interiér, „svůj prostor“, kde se cítíme dobře a příjemně, a i když jsme v něm sami, jde o samotu příjemnou a naplněnou klidem. Se staršími dětmi pak můžeme nejdříve ve společné představě vytvořit interiér dle našich představ, každé z dětí může vyrobit z papíru a vymalovat předmět, který považuje za důležitý. Z děl pak vytvoříme společný koutek, kulisu prostoru, prostoru obrazu, děti v něm pak vyfotíme při činnosti která je napadne, ať už aktivní nebo pasivní. Stanou se tak součástí svého společného díla.

Mirka Vitásková, lektorka

Možnost uspořádání tvůrčí dílny pro školy ve všední dny.

Pro více informací:
dilny@villapelle.cz
tel.: 725 537 142