Výstava a festival, 22. 4. – 2. 5. 2016

Villa Pellé tentokrát patří krátkodobé akci, která vzniká spojením sil islámských států a českého současného umění. V krátkém čase vznikl projekt, jehož jednotícím prvkem se stal ornament, symbol překračující nejen hranice jednotlivých lidských kultur, ale člověka vůbec.

Ornament tvoří jeden ze základů všech velkých civilizací. Není to pouze umělecký výzdobný prvek, ale především mimořádně složitá entita, nesoucí v sobě množství složitých informací z mnoha oblastí lidské kultury a psychiky. V ornamentu jsou zakódovány nejrůznější náboženské, filosofické, estetické, ale také emocionální roviny. Proto ornament představuje jeden z univerzálních klíčů k pochopení člověka a jeho údělu na tomto světě. Je vše spojujícím prvkem, volně přecházejícím z jedné kultury do druhé.

Sjednocující sílu ornamentu reflektuje také současná prezentace tradičního umění islámské kulturní oblasti a na ni volně navazující výstava současného umění, která klade důraz na různorodě pojaté téma ornamentu a jeho duchovní symboliky. Ornamentální struktury jako východisko rozmanitých formálních přístupů nebo ikonografických témat, jsou zde v mnoha případech také transkulturními symboly, sjednocujícími západní a asijskou, zejména islámskou vizuální tradici.

Vystavují umělci:
Jana Babincová, Patrik Hábl, Milan Houser, Radana Lencová, Marek Meduna, Petr Pastrňák, Petr Písařík, Ismail Said, Veronika Selingerová, Evžen Šimera, Karel Štedrý, Diana Winklerová, Martina Žílová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM / ACCOMPANYING PROGRAMME

  1. 04. | 14.00 | Živý ornament – vytvořte si svoji dekorativní lampu nebo vitráž z recyklovaných materiálů. Tvůrčí dílna s Radanou Lencovou
  2. 04. | 14.00 – 16:00 | Koláž a ornament – výtvarná dílna s MgA. Miladou Gabrielovou
  3. 04. | 18.00 | Koberec jako plocha pro ornament – přednáší Zdeňka Klimtová

28. 04. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy – s kurátorkou Petrou Pollákovou

Páteční tematické dopolední dílny pro školy na objednání. Program je určen posledním třídám mateřských škol
a prvním třídám škol základních. | kapacita dílny je max. 20 dětí / NUTNO REZERVOVAT SE DOPŘEDU!