Poslední příležitost setkat se s Janem Hískem přímo ve výstavě.