Villa Pellé

Ateliér Pellé / Tvůrčí dílny

lektorské programy / kurzy / tvůrčí dílny

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění  a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílenZveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku. Pojďme se spolu učit koukat!

ATELIÉR PELLÉ UVÁDÍ: NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU

Nedělní škola umění je otevřený kurz pro děti od 4 do 10 let, délka lekce 120 min, cena: 120 Kč/dítě. Rezervace nutné: dilny@villapelle.cz

 

28. 5. | 15.00 | MODERNA- ISMY, ISMY, samé ISMY!  – Umění 20. století

Malování bez pravidel? Pojďme si povídat o nejznámějších obrazech světa! Budeme se volně inspirovat pestrobarevnými obrazy fauvistů, silným obsahem expresionisty Edwarda Muncha, obrazy průkopníka abstrakce Vasilije Kandinskeho, nebo dílem kubisty Pabla Picassa. Staňme se na chvíli největšími malíři!

7. 5. | 15.00 | Imprese, východ slunce aneb byl to MANET nebo MONET?


Imprese, východ slunce obraz, který dal vzniknout celé skupině impresionistů. Imprese, dojem, atmosféra, okamžik dané chvíle I citového rozpoložení, to vše se pokusíme přenést “malbou dotekem” na naše pomyslná malířská plátna. Pokusíme se z množství malých barevných papírků skládáním a lepením vytvořit výsledný obraz. Inspirováni impresionistickou hudbou se pokusíme namalovat melodii.

 

30. 04. | 15.00 | Novověk – člověk středobodem Vesmíru. „Uzříš jak kruh se ke středu hodí“

Zabývat se budeme fantaskní tvorbou Hieronyma Bosche, spolu s ním složíme objekt-hlavu z ovoce a zeleniny, poté budeme malovat barvami a pastelem. Leonardo da Vinci nás bude inspirovat jeho člověkem uvnitř kruhu, jeho zkoumáním anatomie. A mnoho dalšího!

 

9. 04. | 15.00 | K nebesům – středověk, gotika 

V dalším otevřeném ateliéru Nedělní školy se děti budou moci seznámit s gotickou architekturou. Ukážeme si nejzajímavější katedrály, povíme si jak funguje vnější opěrný systém, prohlédneme si nejkrásnější rozety, nezapomeneme ani na gotickou módu. Vytvořme si svou vlastní rozetu, nakreslíme zdobná gotická okna, namalujeme vitráže na sklo, budeme vytvářet návrhy středověkých kostýmů.

 

19. 03. | 15.00 | V říši bohů – Starověk / Antika  

Tentokrát se vydáme až na antický Olymp a společně s řeckými božstvy obdaříme starověkého člověka mnoha talenty: volně se necháme inspirovat antickou sochou, keramikou, poslechneme si příběh Prométheova ohně, který dal vzniknout mnoha řemeslům a pomohl lidem od strachu.

 

19. 02. | 15.00 | Oko Hórovo nad černou zemí – Egypt

Co je to sarkofág a jak vypadá? Děti po vzoru starověkých Egypťanů vytvoří víko sarkofágu v životní velikosti a model pyramidy z různých překvapivých materiálů. Seznámí se také se znaky egyptských hieroglyfů, nakreslí jimi krátký vzkaz na papír připomínající papyrus. Poví si o schématech egyptské malby, vznešenosti egyptských soch, podívájí se na krátké ukázky z naučných filmů.

  5. 02. | 15.00 | Pravěk

Tlumené světlo jeskyně osvětluje kostrbatými liniemi zachycené siluety. Rozeznáváme lidi, zvířata. Cítíme oheň. Teplo. V pravém koutě nalézáme obtisk lidské ruky. Je malá, spíše dětská.
Přijďte se stát součástí naší nově vznikající jeskyně! Věk nerozhoduje a zkušenost také ne. Magický svět prvopočátků umění a jeskynních maleb se otevírá v klubovně Ateliéru Pellé.
Přijďte za námi do Nedělní školy umění hrou!

NOVINKA!

Nadace Proměny ve Villa Pellé otevírá volnočasový ateliér pro děti s názvem Naše město.

„Naše město“ je volnočasový kroužek určený dětem ve věku 6 až 11 let. Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí. Náplň kroužku má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky.  Rodiče již mohou začít přihlašovat své děti; kapacita kroužku je omezená.

Informace pro rodiče na jaro 2017 zde.

 

 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY / stálá nabídka na objednání

Dobrodružství umění 20. století / se Zdenkou Švadlenkovou
od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.

Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20 století. Snažíme se pochopit jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě, zařazujeme si malíře umělce i do souvislostí historických událostí. Především se věnujeme malbě, ale pracujeme i s dalšími výtvarnými technikami. Dozvíme se něco o barvách, barevném spektru, základech perspektivy, kompozice, světle a prostoru. Některé tyto dílny také volně navazují na aktuální výstavu.

Nakresli si svět / s Mirkou Vitáskovou
od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Kresba nás obklopuje, kam se podíváme. Linie vymezují prostory kolem nás. Všichni tvoříme pomyslné linie svým pohybem. Zajímají nás možnosti kresby, jakými způsoby může vznikat. Naznačují to slova jako pohyb, tělo, prostor, materiál, záznam, komunikace.

Hrou a myšlením k abstrakci / se Zdenkou Švadlenkovou
od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Abstraktní umění nás nutí umět najít souvislosti, nálady, paralely k tomu, co známe. V ateliéru se snažíme se přiblížit hrou k „neuchopitelnému“, pochopit často nesnadné polohy abstraktního umění. Budeme si domýšlet, zjednodušovat, přemýšlet. Vytvářet malby, kresby, koláže i objekty.

 

Pořádá spolek Porte – Galerie Villa Pellé, programy koncipují a vedou lektorky: MgA. Mirka Vitásková, Mgr. Zdenka Švadlenková (Artedu), Růžena Vrkočová, Magdalena Rokosová.

Programy objednávejte: dilny@villapelle.cz, nebo telefonicky: 725 537 142
Cena za dílnu je minimálně 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí – 60 Kč dítě.

www.villapelle.cz