Villa Pellé

Ateliér Pellé / Tvůrčí dílny

lektorské programy / kurzy / tvůrčí dílny

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění  a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílenZveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku. Pojďme se spolu učit koukat!

 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY:

Ateliér Naše město

s lektory Kateřinou Švejdovou a Martinem Hrubým
Pro děti 1. supně ZŠ / max. 15 dětí, délka programu: 90 min / 12 lekcí
Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.

Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14.00 do 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018.
Cena za kurz ( 12 lekcí) je 1500 Kč.
Zápis dětí na 1. pololetí školního roku 2017/ 2018
probíhá i průběžně, děti lze registrovat na
vzdelavani@nadace-promeny.cz
nebo na tel. 778 737 711

 

Od flipbooku k filmu
aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun

od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí, délka programu: 90 min / 10 lekcí
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která
zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
Ve středu 13. 9. od 15:30 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz filmové animace bude probíhat každou středu od 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 4. 10. – 6. 12. 2017.
Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3500 Kč. Zápis dětí na oba kurzy
v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze
registrovat na dilny@villapelle.cz nebo na tel. 775 577 114

Nedělní škola umění hrou

otevřený kurz s lektorkou MgA. Kateřinou Švejdovou
Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí délka programu: 120 min / 7 lekcí
V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají
výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření a povídání. Lekce
pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
V neděli 10. 9. od 15.00 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod.
Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 hod.
Cena za kurz (7 lekcí) je 840 Kč.

Z minulých kurzů:

28. 5. | 15.00 | MODERNA- ISMY, ISMY, samé ISMY!  – Umění 20. století

Malování bez pravidel? Pojďme si povídat o nejznámějších obrazech světa! Budeme se volně inspirovat pestrobarevnými obrazy fauvistů, silným obsahem expresionisty Edwarda Muncha, obrazy průkopníka abstrakce Vasilije Kandinskeho, nebo dílem kubisty Pabla Picassa. Staňme se na chvíli největšími malíři!

7. 5. | 15.00 | Imprese, východ slunce aneb byl to MANET nebo MONET?


Imprese, východ slunce obraz, který dal vzniknout celé skupině impresionistů. Imprese, dojem, atmosféra, okamžik dané chvíle I citového rozpoložení, to vše se pokusíme přenést “malbou dotekem” na naše pomyslná malířská plátna. Pokusíme se z množství malých barevných papírků skládáním a lepením vytvořit výsledný obraz. Inspirováni impresionistickou hudbou se pokusíme namalovat melodii.

 

30. 04. | 15.00 | Novověk – člověk středobodem Vesmíru. „Uzříš jak kruh se ke středu hodí“

Zabývat se budeme fantaskní tvorbou Hieronyma Bosche, spolu s ním složíme objekt-hlavu z ovoce a zeleniny, poté budeme malovat barvami a pastelem. Leonardo da Vinci nás bude inspirovat jeho člověkem uvnitř kruhu, jeho zkoumáním anatomie. A mnoho dalšího!

 

9. 04. | 15.00 | K nebesům – středověk, gotika 

V dalším otevřeném ateliéru Nedělní školy se děti budou moci seznámit s gotickou architekturou. Ukážeme si nejzajímavější katedrály, povíme si jak funguje vnější opěrný systém, prohlédneme si nejkrásnější rozety, nezapomeneme ani na gotickou módu. Vytvořme si svou vlastní rozetu, nakreslíme zdobná gotická okna, namalujeme vitráže na sklo, budeme vytvářet návrhy středověkých kostýmů.

 

19. 03. | 15.00 | V říši bohů – Starověk / Antika  

Tentokrát se vydáme až na antický Olymp a společně s řeckými božstvy obdaříme starověkého člověka mnoha talenty: volně se necháme inspirovat antickou sochou, keramikou, poslechneme si příběh Prométheova ohně, který dal vzniknout mnoha řemeslům a pomohl lidem od strachu.

 

19. 02. | 15.00 | Oko Hórovo nad černou zemí – Egypt

Co je to sarkofág a jak vypadá? Děti po vzoru starověkých Egypťanů vytvoří víko sarkofágu v životní velikosti a model pyramidy z různých překvapivých materiálů. Seznámí se také se znaky egyptských hieroglyfů, nakreslí jimi krátký vzkaz na papír připomínající papyrus. Poví si o schématech egyptské malby, vznešenosti egyptských soch, podívájí se na krátké ukázky z naučných filmů.

  5. 02. | 15.00 | Pravěk

Tlumené světlo jeskyně osvětluje kostrbatými liniemi zachycené siluety. Rozeznáváme lidi, zvířata. Cítíme oheň. Teplo. V pravém koutě nalézáme obtisk lidské ruky. Je malá, spíše dětská.
Přijďte se stát součástí naší nově vznikající jeskyně! Věk nerozhoduje a zkušenost také ne. Magický svět prvopočátků umění a jeskynních maleb se otevírá v klubovně Ateliéru Pellé.
Přijďte za námi do Nedělní školy umění hrou!

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY / stálá nabídka na objednání

Dobrodružství umění 20. století / s Mgr. Magdalénou Rokosovou
od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.

Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20 století. Snažíme se pochopit jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě, zařazujeme si malíře umělce i do souvislostí historických událostí. Především se věnujeme malbě, ale pracujeme i s dalšími výtvarnými technikami. Dozvíme se něco o barvách, barevném spektru, základech perspektivy, kompozice, světle a prostoru. Některé tyto dílny také volně navazují na aktuální výstavu.

Hrou a myšlením k abstrakci / s Mgr. Magdalénou Rokosovou
od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Abstraktní umění nás nutí umět najít souvislosti, nálady, paralely k tomu, co známe. V ateliéru se snažíme se přiblížit hrou k „neuchopitelnému“, pochopit často nesnadné polohy abstraktního umění. Budeme si domýšlet, zjednodušovat, přemýšlet. Vytvářet malby, kresby, koláže i objekty.

 

Pořádá spolek Porte – Galerie Villa Pellé.

Programy objednávejte: dilny@villapelle.cz, nebo telefonicky: 725 537 142
Cena za dílnu je minimálně 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí – 60 Kč dítě.

www.villapelle.cz