Villa Pellé

Ateliér Pellé / Tvůrčí dílny

LEKTORSKÉ PROGRAMY / KURZY / TVŮRČÍ DÍLNY

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění  a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílenZveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku. Pojďme se spolu učit koukat!

DOPROVODNÉ PROGRAMY A TVŮRČÍ DÍLNY  K VÝSTAVĚ DAISY MRÁZKOVÉ – CO BY SE STALO, KDYBY

PRO VEŘEJNOST

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVOU
čtvrtky 14. 12. a 25. 1. od 18 hodin, sobota 6. 1. od 16 hodin.

PŮDA PLNÁ PŘÍBĚHŮ / stálá součást výstavy
Jak se dělá kniha? Víte, co je maketa? Psací stroj? Koláž? Tiráž? Titulní strana? Obsah? Ne-li, přijďte si napsat, graficky upravit, nakreslit a odnést svou knížku na motivy pohádkových příběhů Daisy Mrázkové.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A DÍLNA S KEJKLÍŘEM
MŮJ MEDVĚD FLÓRA, 14. 1. 15:00 / divadýlko pro děti

FLÓRA A JINÍ MEDVĚDI, 14. 1. 16:00 / divadelní dílna pro děti

HALÓ, JÁCÍČKU!, 28. 1., 15:00 / divadýlko pro děti
Pohádka o tom, jak si zajíček s veverkou svým kamarádstvím udělali svět krásnější, a že ho takový můžete mít i vy. 4–10 let, dospělí, 45 minut, 90 Kč

 WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST

Co by se stalo, kdyby…, 26. 11., 15:00
Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrázkové? A co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla provádět? Přijďte zjistit „Co kdyby…?” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.
od 5 let, s Magdalénou Rokosovou

Dobrodružství Dálky, 7. 1., 15:00
Dekalky a olejové papíry
Vytváříme neznámé krajiny a prostředí s příběhem. Ocitneme se na podivně tvarované vesmírné planetě, v městské džungli plné roztodivných květin, či na vyprahlé poušti se skálami a kameny? Necháme se překvapit, co nám vznikne pod rukama a co se v krajině bude odehrávat.
od 4 let, s  Terezou Říčanovou

Malý a velký, blízký a daleký, 21. 1., 15:00
Barvy, pigmenty a akvarel
Podíváme se na svět z různých úhlů pohledu, z podlahy jako mravenec, z výšky jako slon, ze vzduchu jako moucha, a tak dál. Vyzkoušíme si namíchat svůj odstín barvy a napnout papír na malování akvarelem. Nezůstane ale jen u toho, vše, co zaznamenáme, použijeme do vlastního příběhu.
od 6 let, s Alžbětou Zemanovou

Délka tvůrčích dílen: 1,5h až 2 h / Kapacita: max. 20 dětí, rezervace: dilny@villapelle.cz

S autem, slonem, mravencem pralesem se ženem!
10. 12., 15:00
Animační dílna s lektorkami Ultrafun.
Jistě víte, jak vypadá auto. Stejně jistě víte, jak vypadá slon a mravenec. Víte ale, jak vypadá takový prales? A tvorové, kteří ho obývají? Dovedete si vůbec představit, jak překvapení budou, až vás v pralese potkají? Přijďte si natočit svůj veselý pralesní film. Můžete se stát hlavními hrdiny dobrodružného příběhu, který sami nakreslíte, rozpohybujete i zrežírujete!

Délka tvůrčí dílny: 1,5h až 2 h / od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz

NABÍDKA TVŮRČÍCH DÍLEN PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S TVŮRČÍ DÍLNOU

Literárně-výtvarná dílna na motivy knížek Daisy Mrázkové. Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrazkové? Co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi paní ilustrátorka uměla provádět? A co kdybychom stejně jako hrdinka její knížky našli nějakého medvídka či jiné zvířátko a vytvořili pro něj pohádkový svět, kde se bude cítit doma? Přijďte zjistit „Co kdyby” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

Délka tvůrčí dílny: 90 min
Kapacita dílny: dle dohody
Cena za dílnu: min 1000 Kč /
skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě.

Jednotlivé tvůrčí dílny, lektorské prohlídky jsou vždy originální, obsahově koncipované podle věkové skupiny.
Rezervace, informace: dilny@villapelle.cz.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
stálá nabídka na objednání

 

Ateliér Naše město
s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým

pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí

Ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka nabízíme ve Villa Pellé další vzdělávací program  pro školy Ateliér Naše město. Nabídka dílen zahrnuje tři tematické okruhy, díky nimž se děti hravou formou seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě.

Ateliér Naše město“ jsou dílny určené třídám 1. stupně základních škol.  Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují  vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom  tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti,  a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

DÍLNA 1. MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopceCo jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

DÍLNA 2. ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

 DÍLNA 3. SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po mapování sousedství ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem “komunitní zahrada” a ukáží si krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku navrhnout z krabice a přírodnin.

Více informací naleznete:

https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/491_vzdelavaci-dilny-nase-mesto-prihlasovani-pro-tridy-1-stupne-zs.html

Objednání tvůrčí dílny: http://bit.ly/2yX8npu

 

 

 

Dobrodružství umění 20. století
s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20. století. Proletíme galerií jako kdybychom měli stroj času a během hodiny a půl se na sedmi stanovištích seznámíme s těmi nejzajímavějšími a leckdy i nejbizarnějšími díly a umělci. Skrze vlastní tvorbu pochopíme jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a poznáme ,,co všechno” a ,,proč” je vlastně umění.

Hrou a myšlením k abstrakci
s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Na této dílně zjistíme, že ten zvláštní pojem ,,abstrakce” není zejména dětem vůbec vzdálený. Popovídáme si nad vybranými díly těch nejzásadnějších abstraktních umělců a společně zkusíme přijít na to, proč jsou ty barevné čáry, fleky a cákance vlastně umění, co pro nás znamenají a jak na nás působí. Pak si budeme s linkami i barvami hrát a vytvoříme si každý své abstraktní dílo.

Programy objednávejte: dilny@villapelle.cz, nebo telefonicky: 725 537 142
Cena za dílnu je minimálně 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí – 60 Kč dítě.
www.villapelle.cz

 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY:

Od flipbooku k filmu / KAPACITA NAPLNĚNA
aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun

od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí, délka programu: 90 min / 10 lekcí
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která
zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou.

Termín konání kurzu: 4. 10. – 6. 12. 2017.
Kurz filmové animace probíhá každou středu od 15.30 hod.
Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3500 Kč. Zápis dětí na oba kurzy v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na dilny@villapelle.cz nebo na tel. 775 577 114

Nedělní škola umění hrou / KAPACITA NAPLNĚNA

kurz s lektorkou MgA. Kateřinou Švejdovou
Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí délka programu: 120 min / 7 lekcí
V  kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají
výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření a povídání. Lekce
pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného.

Kurz Nedělní škola umění hrou probíhá pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod.
Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 hod.
Cena za kurz (7 lekcí) je 840 Kč