Villa Pellé

Ateliér Pellé / Tvůrčí dílny

LEKTORSKÉ PROGRAMY / KURZY / TVŮRČÍ DÍLNY

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění  a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílenZveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku. Pojďme se spolu učit koukat!

NABÍDKA TVŮRČÍCH DÍLEN PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

TVŮRČÍ DÍLNA  K VÝSTAVĚ DAISY MRÁZKOVÉ – CO BY SE STALO, KDYBY

Daisy Mrázkovou není třeba představovat minimálně dvěma generacím dnešních rodičů a prarodičů. Autorka několika desítek autorských knih, tzv. bilderbuchů, se proslavila zejména tituly Haló, Jácíčku, Můj medvěd Flóra, Slon a mravenec, Co by se stalo, kdyby…, Písně mravenčí chůvy a Auto z pralesa. Knížky, které vycházely na konci sedmdesátých a osmdesátých let ve státním nakladatelství Albatros patří k tomu nejlepšímu, co na poli dětské knihy v druhé půlce dvacátého století vyšlo. Daisy Mrázková v nich geniálně skloubila abstraktní křehký svět svých maleb a kvašů s drobnou perkovou, jakoby klasickou anglickou kresbou a textem na pomezí poezie a prózy. Její knihy jsou dětmi milovány, protože dokázala jednoduše vyprávět velká témata: přátelství, smutek, opuštěnost, dobrotu, radost, starat se o malé věci, kterých si dospělí většinou nevšímají a ukazovat to vše skrze blízké malé příběhy a motivy: nalezeného medvídka, o kterého je potřeba se postarat, procházky, zvířata, otázky i rodinné historky. Výstava tvorby Daisy Mrázkové, která zemřela v 95 letech na konci minulého roku, je prvním přehledem její skvělé a ojedinělé tvorby, a to nejen ilustrační, ale i literární, neboť autorka své knihy psala a ilustrovala.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S TVŮRČÍ DÍLNOU

Literárně-výtvarná dílna na motivy knížek Daisy Mrázkové. Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrazkové? Co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi paní ilustrátorka uměla provádět? A co kdybychom stejně jako hrdinka její knížky našli nějakého medvídka či jiné zvířátko a vytvořili pro něj pohádkový svět, kde se bude cítit doma? Přijďte zjistit „Co kdyby” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

Délka tvůrčí dílny: 90 min
Kapacita dílny: dle dohody
Cena za dílnu: min 1000 Kč /
skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě.

Jednotlivé tvůrčí dílny, lektorské prohlídky jsou vždy originální, obsahově koncipované podle věkové skupiny.
Rezervace, informace: dilny@villapelle.cz.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
stálá nabídka na objednání

Dobrodružství umění 20. století / s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20. století. Proletíme galerií jako kdybychom měli stroj času a během hodiny a půl se na sedmi stanovištích seznámíme s těmi nejzajímavějšími a leckdy i nejbizarnějšími díly a umělci. Skrze vlastní tvorbu pochopíme jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a poznáme ,,co všechno” a ,,proč” je vlastně umění.

Hrou a myšlením k abstrakci / s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Na této dílně zjistíme, že ten zvláštní pojem ,,abstrakce” není zejména dětem vůbec vzdálený. Popovídáme si nad vybranými díly těch nejzásadnějších abstraktních umělců a společně zkusíme přijít na to, proč jsou ty barevné čáry, fleky a cákance vlastně umění, co pro nás znamenají a jak na nás působí. Pak si budeme s linkami i barvami hrát a vytvoříme si každý své abstraktní dílo.

Programy objednávejte: dilny@villapelle.cz, nebo telefonicky: 725 537 142
Cena za dílnu je minimálně 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí – 60 Kč dítě.
www.villapelle.cz

 

ZÁPIS DO KROUŽKŮ A UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA  /
POSLEDNÍ MÍSTA!  

Prázdniny ještě neskončily, ale v Galerii Villa Pellé máme již připravenu nabídku zájmových kroužků pro děti na nový školní rok 2017 / 2018.  Pokračujeme s oblíbeným kurzem Nedělní škola umění hrou, opět se bude konat Ateliér Naše město ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka a novinkou je kurz filmové animace s Ultrafun Od flipbooku k filmu.

Zveme na UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA !

Nedělní škola umění hrou 
kurz pro děti s lektorkou KATEŘINOU ŠVEJDOVOU
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA: v neděli 10. 9. 2017 od 15:00 
Pro děti od 6 do 10 let. 

Od flipbooku k filmu aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA: ve středu 13. 9. 2017 od 15:30  
Pro děti od 6 do 12 let.  

REGISTRACE ZDE.

 

 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY:

Ateliér Naše město / POSLEDNÍ DVĚ MÍSTA

s lektory Kateřinou Švejdovou a Martinem Hrubým
Pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí, délka programu: 90 min / 12 lekcí
Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.

Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14.00 do 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018.
Cena za kurz ( 12 lekcí) je 1500 Kč.
Zápis dětí na 1. pololetí školního roku 2017/ 2018
probíhá i průběžně, děti lze registrovat na
vzdelavani@nadace-promeny.cz
nebo na tel. 778 737 711

 

Od flipbooku k filmu / KAPACITA NAPLNĚNA
aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun

od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí, délka programu: 90 min / 10 lekcí
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která
zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
Ve středu 13. 9. od 15:30 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz filmové animace bude probíhat každou středu od 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 4. 10. – 6. 12. 2017.
Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3500 Kč. Zápis dětí na oba kurzy
v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze
registrovat na dilny@villapelle.cz nebo na tel. 775 577 114

Nedělní škola umění hrou / POSLEDNÍ DVĚ MÍSTA

otevřený kurz s lektorkou MgA. Kateřinou Švejdovou
Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí délka programu: 120 min / 7 lekcí
V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají
výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření a povídání. Lekce
pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
V neděli 10. 9. od 15.00 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod.
Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 hod.
Cena za kurz (7 lekcí) je 840 Kč