Villa Pellé

Ateliér Pellé / Tvůrčí dílny

LEKTORSKÉ PROGRAMY / KURZY / TVŮRČÍ DÍLNY

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění  a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílenZveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku. Pojďme se spolu učit koukat!

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY
A TVŮRČÍ DÍLNY  K VÝSTAVĚ
VENDULA CHALÁNKOVÁ – AU!

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

s kurátorem Radkem Wohlmuthem

  1. 2., 15. 3. od 18:00

s kurátorem a s autorkou

  1. 4. od 18:00

 soboty s autorkou

workshop pro dospělé

  1. 3. Můj život v komiksu, od 18:00

workshop pro děti

24. 3.  Přitažlivé figurky, od 16:00

REZERVACE JSOU Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NUTNÉ:

dilny@villapelle.cz

 

NABÍDKA TVŮRČÍCH DÍLEN PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

AU! v tragikomiksu s Vendulou Chalánkovou

Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, určeno pro II. stupeň ZŠ a střední školy

Také vám všední den připravil pár hořkých chvil, až by člověk brečel? Pojďte s námi objevit co je to “tragikomiks”.  Zasmějeme se absurditám všedního dne. Seznámíme se s kouzlem stylizace a vytvoříme si vlastní komiks s jedinečným hrdinou – se sebou samým. Jen na vás je zvolit situaci, jen na vás je, jste-li hrdinou a jakým.

Papírové zpívánky s Vendulou

Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, určeno pro I. stupeň ZŠ a MŠ

Ahoj dětičky, přijďte zpívat písničky! Cože, do galerie? Vždyť v té máme tiší být, nad díly se podivit. U nás ale výjimku máme, společně si zazpíváme. Lidové to písničky, v doprovodu lištičky. Pak své dílo vytvoříme, kouzlo animace objevíme. S obrázky si budem hrát, společně si povídat. Inspirováni animovanými lidovkami, které Vendula Chalánková realizovala pro Českou televizi, si děti vytvoří vlastní koláž.

Kontakt pro objednání:

dilny@villapelle.cz

 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
stálá nabídka na objednání

 

Ateliér Naše město
s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým

pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí

Ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka nabízíme ve Villa Pellé další vzdělávací program  pro školy Ateliér Naše město. Nabídka dílen zahrnuje tři tematické okruhy, díky nimž se děti hravou formou seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě.

Ateliér Naše město“ jsou dílny určené třídám 1. stupně základních škol.  Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují  vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom  tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti,  a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

DÍLNA 1. MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopceCo jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

DÍLNA 2. ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

 DÍLNA 3. SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po mapování sousedství ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem “komunitní zahrada” a ukáží si krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku navrhnout z krabice a přírodnin.

Více informací naleznete:

https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/491_vzdelavaci-dilny-nase-mesto-prihlasovani-pro-tridy-1-stupne-zs.html

Objednání tvůrčí dílny: http://bit.ly/2yX8npu

 

 

 

Dobrodružství umění 20. století
s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20. století. Proletíme galerií jako kdybychom měli stroj času a během hodiny a půl se na sedmi stanovištích seznámíme s těmi nejzajímavějšími a leckdy i nejbizarnějšími díly a umělci. Skrze vlastní tvorbu pochopíme jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a poznáme ,,co všechno” a ,,proč” je vlastně umění.

Hrou a myšlením k abstrakci
s Mgr. Magdalénou Rokosovou

od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod.
Na této dílně zjistíme, že ten zvláštní pojem ,,abstrakce” není zejména dětem vůbec vzdálený. Popovídáme si nad vybranými díly těch nejzásadnějších abstraktních umělců a společně zkusíme přijít na to, proč jsou ty barevné čáry, fleky a cákance vlastně umění, co pro nás znamenají a jak na nás působí. Pak si budeme s linkami i barvami hrát a vytvoříme si každý své abstraktní dílo.

Programy objednávejte: dilny@villapelle.cz, nebo telefonicky: 725 537 142
Cena za dílnu je minimálně 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí – 60 Kč dítě.
www.villapelle.cz

 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY:

Od flipbooku k filmu / KAPACITA NAPLNĚNA
aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun

od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí, délka programu: 90 min / 10 lekcí
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která
zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou.

Kurz filmové animace probíhá každou středu od 15.30 hod.
Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3500 Kč. Zápis dětí na oba kurzy v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na dilny@villapelle.cz nebo na tel. 775 577 114

Nedělní škola umění hrou / MOŽNO SE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT!

s lektorkou KATEŘINOU ŠVEJDOVOU

Pro děti od 6 do 10 let / délka programu: 120 min / 9 lekcí.

Kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření
 a povídání. Lekce pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného

S lektorkou Kateřinou Švejdovou se děti budou dotýkat témat současného umění. Kde se můžete setkat s uměním? Kde na nás každodenně vykukuje? Už jste někdy drželi v ruce knihu, která byla zajímavě ilustrovaná? Zaujal vás někdy nějaký animovaný film tak, že jste si ho šli honem nakreslit?

Termín: 25. 2. – 17. 6. 2018

Pravidelně o nedělích 1 x za 14 dní, od 15.00 do 17.00 hod v Galerii Villa Pellé.

Cena za kurz ( 9 lekcí) je 1.080 Kč. Platbu za kurz lze uhradit pouze v hotovosti v pokladně Villa Pellé v otevírací dobu:
út – ne, 13.00 – 18.00 hod. Kurzovné je nutné zaplatit nejpozději do 18. 2. 2018.

Registrace ZDE: http://bit.ly/2FVudKD