Komentovaná prohlídka výstavy BABYLON

Komentovaná prohlídka výstavy BABYLON

Jedinečný formát komentované prohlídky, kde společně postřehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků...

Pin It on Pinterest