Nové obrazy známé malířky, jejíž cit pro detail a schopnost vystihnout napětí pomíjivého momentu, se tentokrát z prostředí vlaků, kaváren, pláží, prázdných pokojů atd. přesunul do ložnice.

Tvorbu Ivany Lomové definuje nikoli onen fotografický „magický realismus“, díky němuž na jejích obrazech přesně rozpoznáváme situaci, ve které se zobrazené postavy nacházejí – a kdy podléháme jejímu emocionálnímu vyznění, ale spíše schopnost vytěžit z konkrétního prostředí maximum významu. Její díla jsou vždy nějak lokalizována: do kavárny, do městského prostoru, na pláž, na pěšinu, do pokoje. Tentokrát je to ložnice jako synonymum intimity, důvěrnosti, ostychu, traumat i útěchy. Radostí. Odpočinku. Stínů i rozbřesku. Ono „zakázané území“, prostor, kde se sobě otevíráme – a kde se zavíráme před okolním světem. Ivana Lomová je umělkyní na první pohled věcnou, až popisnou. A právě její pečlivá pozorování nás jemně dovádějí k poznání, jak se najednou v tom, co důvěrně známe, objevuje propast. Závrať z neznámého, kterým se díky obrazům Ivany Lomové stáváme i sami pro sebe.

Kurátor: Marek Pokorný

IVANA LOMOVÁ / CV
*22. 11. 1959, Praha

STUDIA:
Fakulta architektury ČVUT Praha (1978-83).
Od roku 1984 publikovala kresby v novinách a časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejm. pro děti a mládež, napsala a nakreslila komiksový seriál pro děti, pracovala pro kreslený film.
Volná kreslířská a grafická tvorba, zprvu v duchu tzv. české grotesky, s nadsázkou komentuje společenskou situaci a její vliv na psychiku jedince; postupně se emancipuje od ironie a získává hlubší existenciální vyznění.
Významným tématem je paměť, vzpomínky, společenské a rodinné rituály, vztahy mezi blízkými lidmi, postoje a očekávání vyplývající z genderových rolí. Samota a složitost vztahů mezi mužem a ženou.

VÝBĚR Z VÝSTAV:
2012
Cestující, Galerie Beseda, Ostrava (kat. Jiří Jůza)
Ivana Lomová, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy (kat. Hynek Rulíšek)

2011
Ivana Lomová, AJG- Wortnerův dům, České Budějovice (kat. Hynek Rulíšek)
Kavárny, Galerie české pojišťovny, Praha

2010
Kočka a já, Galerie 5. patro, Praha
Sesterstvo, Galerie Fotografic, Praha
Slávia, Galerie Via Art, Praha

Komentované prohlídky výstavou: 19. 2., 19. 3. od 17:00
Tvůrčí dílny pro veřejnost: 7. 2., 21. 2., 14. 3. od 16:00
Tvůrčí dílny pro školy: info@villapelle.cz, 725 537 142, www.villapelle.cz

Stehovani_olej na platne_100_120_2008 Velke okno_olej na platne_120_150_2008 Zima_olej na platne_80_120cm_2010