MICHAL ŠKAPA aka TRON – BABYLON

All of the youth shall witness the day that Babylon shall fall
Leroy „Horsemouth“ Wallace, 1978

Michal Škapa – Babylon
GALERIE VILLA PELLÉ
21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Babylon je dosud největší samostatná výstava Michala Škapy. Po dvou předchozích sólovkách, kde bylo akcentováno zaujetí písmem a kódováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí – komplexní a detailní kompozice vytvořené kolážovým stylem. Po obsáhlé sérii vrakovišť přicházejí na řadu městské struktury zachycující vývoj různých civilizací. Města jsou výrazem lidských společenství a jednotlivé domy pak výrazem jedince, kterého formují. Místo, kde člověk vyrůstá a bydlí, pracuje, je jedním ze základních prvků, které ho ovlivňují a utvářejí jeho vztah ke světu. Na výstavě Babylon se protnou tyto významové linie – složka kódu, jazyka, písma, zápisu myšlenky, která vede až ke konstrukci složitých vrcholných struktur, jako jsou infrastruktura, budovy a města. Bájný Babylon stavil svojí věž příliš vysoko a po jejím zborcení a zmatení jazyků se lidstvo rozuteklo do různých koutů. Současní proroci z Jamajky označují Západní civilizaci za novodobý Babylon a předpovídají její konec. V mezičase můžeme zaznamenávat dění kolem sebe a interpretovat ho po svém, například na ploše galerijního prostoru. Michal Škapa dvě patra výstavní plochy zaplněné obrazy doplní instalacemi uvnitř budovy i v přilehlé zahradě a okolí.

Kurátor: Radek Wohlmuth

 

Doprovodné programy:

1. 12. 2018, 15:00, AIRBRUSH PARTY – VEŘEJNÁ TVŮRČÍ DÍLNA 
Ojedinělá tvůrčí dílna s autorem, spojená s komentovanou prohlídkou výstavy. Návštěvník bude mít neopakovatelnou
příležitost vyzkoušet si techniku americké retuše a možná se dozví, co je to Venturiho efekt! / rezervace nutná:

Více:
▟ vhodné pro velké i malé, pro rodiče i děti 10+
▞ omezená kapacita 15 lidí
▛ cena: 150 Kč – dílna + vstup – 90/60 Kč

Rezervace:
https://goo.gl/forms/T02kAroy7PzOcdaz2

Vstupenky:
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/

12. 12. 2018, 18:00, KŘEST KNIHY BABYLON
Představení nové monografie – vizuálně sugestivní publikace mapující projekt BABYLON a nejnovější dílo Michala Škapy.

10. 1.  a 26. 1. 2019, 18:00, KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM A KURÁTOREM RADKEM WOHLMUTHEM
Jedinečný formát komentované prohlídky, kdy autora Michala Škapu doplní kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Setkání, které lze chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla.

Ateliér Pellé nabízí k výstavě workshopy pro školy (s lektory):
  Koláž / Ulice / Kód
workshop pro ZŠ a SŠ
  In / Out
Komentované prohlídky výstavou
a otevřená diskuse – pro SŠ a VŠ
  Více informací: dilny@villapelle.cz nebo zde.

www.michalskapa.cz

 

 

Newsletter

Objednejte si náš e-mailový zpravodaj.

Provozovatel

PORTE, z.s.