ZÁPIS DO KROUŽKŮ A UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA    

Prázdniny ještě neskončily, ale v Galerii Villa Pellé máme již připravenu nabídku zájmových kroužků pro děti na nový školní rok 2017 / 2018.  Pokračujeme s oblíbeným kurzem Nedělní škola umění hrou, opět se bude konat Ateliér Naše město ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka a novinkou je kurz filmové animace s Ultrafun Od flipbooku k filmu.

Zveme na UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA !

Nedělní škola umění hrou 
kurz pro děti s lektorkou KATEŘINOU ŠVEJDOVOU
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA: v neděli 10. 9. 2017 od 15:00 
Pro děti od 6 do 10 let. 

V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření
a povídání. Lekce pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného. Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí; délka programu: 120 min / 7 lekcí.

Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod. Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 hod. Cena za kurz (7 lekcí) je 840 Kč. Platbu přijímáme v hotovosti současně s vyplněním závazné přihlášky v den zahájení kurzu.   

Od flipbooku k filmu aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafun
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA: ve středu 13. 9. 2017 od 15:30  
Pro děti od 6 do 12 let.  

Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové –  Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou. Současně s workshopy probíhá i osvěta o tvůrcích a výtvarnících českého animovaného filmu, o dějinách, technikách, teorii atd. a jeho současném postavení v celosvětovém kontextu.  Obsahová nabídka zohledňuje i probíhající výstavy a pracuje s jejich vizuální složkou. od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí; délka programu: 90 min/ 10 lekcí,

Kurz filmové animace bude probíhat každou středu vždy od 15.30 hod. Termín konání kurzu: 4.10. – 6.12. 2017. Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3.500 Kč.  Platbu přijímáme v hotovosti současně s vyplněním závazné přihlášky v den zahájení kurzu.   

Ateliér Naše město
s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým
pro děti 1.supně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí

Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.

Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14:00 do 15:30 hod. Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018. Cena za kurz (12 lekcí) je 1.500 Kč.  

REGISTRACE NA KURZY  ZDE

Pro více informací:
dilny@villapelle.cz
tel.: 775 577 114