Veřejné tvůrčí dílny

 

STŘÍPKY Z HISTORIE ANEB JAK SE TVOŘÍ KOLÁŽ

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA  14 .4. 2019 (Ne) v 16 hod.

Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? Dovedeme si o dějinách povídat? V rámci tvůrčí dílny se inspirujeme tvorbou Renáty Fučíkové. Popovídáme si s dětmi a rodiči o významných osobnostech naší historie. Nasedneme do stroje času a přeneseme se do jiných staletí. Zamyslíme se nad známými příběhy a zkusíme vytvořit náš vlastní pří- běh pomocí koláže! Nedělní tvůrčí dílna pro děti a jejich ro- diče. Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé.

 
Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

EVROPA JAKO SKLÁDAČKA

TVŮRČÍ DÍLNA 23. 4. 2019 (Út) v 16:00 hod.

Jaké jsou naše kulturní kořeny? Přesahují hranice naší ze- mě? Proč je dobré znát odkud pocházíme? Interaktivní for- mou projdeme výstavou Renáty Fučíkové! Prozkoumáme výstavní prostory galerie a budeme objevovat ztracené příběhy našich dějin. Domů si odneseme nalezený příběh v podobě skládačky! Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Dílna proběhne v rámci Týdne umění

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

PRAHA V SRDCI

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 28. 4. 2019 (Ne) v 16:00 hod.

Praha v srdci a na papíře. Inspirací se nám stane kniha Rená- ty Fučíkové Praha v srdci, její vizualita a kombinace výtvar- ných technik a stylů při tvorbě pražských motivů. Projdeme obrazně Prahou a budeme si všímat všeho, co zůstalo zatím nepovšimnuto. Vyzkoušíme si tisk z výšky – jednu z technik autorky! Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Navazuje beseda s autorkou, v rámci Týdne umění.

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ V LIDOVÉ HUDBĚ s Renátou Fučíkovou a Josefem Krčkem

VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ WORKSHOP 11. 5. 2019 (So) v 16:00 hod.

Autorské čtení Renáty Fučíkové a jejího hosta ve spoluprá-ci s nakladatelstvím Albatros. Autorka bude číst ze svých knih, které vznikly za spolupráce s muzikoterapeutem Jose- fem Krčkem! Následuje workshop s autorkou, kde si návštěv- níci vyzkouší techniku rytí. Workshop určen starším dětem a dospělým návštěvníkům galerie.

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

KAFKŮ KOLOTOČ 

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 19. 5. 2019 (Ne) v 16:00 hod.

Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Jednoduchou technikou se dostaneme pod kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do pokoje hlavního hrdiny ro- mánu Proměna. Děti najdou ve výstavních prostorách notý- sky, které využijí k výrobě flipbooku. Nedělní tvůrčí dílna vhodná pro děti od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lek- torky z Ateliéru Pellé.

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

UMĚLEC V HLADOVĚNÍ

WORKSHOP A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTORKOU
8. 6. 2019 (So) v 19:00 hod.

Zveme na speciální program připravený pro návštěvníky Mu- zejní noci, program na pomezí performance, workshopu a komentované prohlídky s Renátou Fučíkovou! Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky his- torie? Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? Dovedeme si o dějinách povídat? Během tvůrčí dílny se inspirujeme tvor- bou autorky a vytvoříme komiks. Nasedneme do stroje času, přeneseme se do jiných staletí a setkáme se s významnými osobnostmi uplynulých dob. O čem by si mohl povídat napří- klad Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovi- na jejich očima? Co by dnes obdivovali? Autorka nás provede výstavou a nechá nahlédnout pod pokličku své tvorby.

ZDARMA v rámci Muzejní noci od 19.00 – 01.00 hod.

KAFKŮV KOLOTOČ

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 9. 6. 2019 (Ne) v 16:00 hod.

Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Jednoduchou technikou se dostaneme pod kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do pokoje hlavního hrdiny ro- mánu Proměna. Děti najdou ve výstavních prostorách notý- sky, které využijí k výrobě flipbooku. Nedělní tvůrčí dílna vhodná pro děti od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lek- torky z Ateliéru Pellé.

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

OBRAZY Z DĚJIN

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 16. 6. 2019 (Ne) v 16:00 hod.

Tentokrát se vydáme po stopách naší historie naposled! Ob- raz jako odraz událostí. Uskutečníme smyšlené setkání vý- znamných osobností naší historie. O čem by si mohl povídat například Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovina jejich očima? Co by dnes obdivovali? V rámci tvůr- čí dílny se inspirujeme tvorbou autorky a vytvoříme komiks. Vhodné pro děti od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lek- torky z Ateliéru Pellé.

Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

Pin It on Pinterest

Share This