PROGRAM PRO VEŘEJNOST

LÉTO S ATELIÉREM PELLÉ

 

 

Aktivní odpočinek pro několik generací? Naše letní programy se nesou v duchu her, sympózií a  interaktivních setkání se současným uměním. Představujeme rozšířenou letní nabídku lektorského oddělení galerie Villa Pellé a zveme všechny děti a širokou veřejnost ke tvoření! Přihlaste své děti na výtvarné symposium, zúčastněte se Školy ilustrace nebo přijďte vedle návštěvy výstav také na tvůrčí dílny v rámci letního doprovodného programu.

 

VYTVOŘ OBJEKT S MARKÉTOU OPIŠTILOVOU

13.7. – 16. 7. 2020, 9 -12:30 hod.

Sochařka Markéta Oplištilová vytváří subtilní i monumentální objekty, které jsou provázány s osobním příběhem nebo vycházejí z její jedinečné percepce okolního světa. Pro Ateliér Pellé vytvořila koncepci prvního dětského symposia, kdy si děti v průběhu čtyř tvůrčích dílen postupně vytvoří rozmanité přenosné skrýše a úkryty v prostorách galerie a zahrady. Využijí k tomu jemnou gázu a dráty nebo bambusové hole, které budou dále dotvářet a zdobit. Vzniklé objekty se stanou prostorem pro zpodobení nápadů a možná i tajných přání či snů a stanou se místy symbolizující své tvůrce. Děti se naučí vytvořit skládací konstrukci, kterou lze složit a přenést na jiné místo. Pokud budou mít zájmem, budou moci použít barvičky, kreslit nebo pracovat s jehlou a nití. Budou tvořit, objevovat nové a hrát si společně i každý sám!

Markéta Oplištilová (1992) je absolventkou ateliéru Sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Studovala také v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem u Jaroslava Prášila a Roberta Vlasáka. Absolvovala stáže v oboru sochařství v Brně, ve Florencii a v Edinburghu.

Autorka ve svých projektech pracuje s termíny: člověk, místo, čas a prostor. Její prostorová díla či instalace jsou často spojena s přesahem do site specific. V jejích posledních pracech je společným jmenovatelem „místo“ jakožto prostor, který se nachází uvnitř nás, ať už v podobě naší kreativity, imaginace-představivosti, prostoru bytí z něhož čerpáme či postojů přejatých z našich společenských norem. Proto v našem letním sympoziu si každý vytvoří vlastní prostor, který budeme moci přemisťovat z místa na místo až do našeho obydlí. Tvůrčí dílny pro děti od 6 do 12 let.

 

990 Kč/cyklus čtyř tvůrčích dílen
270 Kč/jednodenní vstup

Tvůrčí dílna k výstavě OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE

19.7. 2020, 16-17.30 hod.

Znáte naši historii a umíte se na ni podívat z nadhledu? Pokud pochybujete, přijďte si to vyzkoušet na tvůrčí dílnu pro děti i dospělé! Lektorky Ateliéru Pellé představí desetidílné komiksové vyprávění tajemného Jaze a inspirují návštěvníky stejnojmennou karetní hrou! Tvůrčí dílna je vhodná pro děti od pěti let a širokou veřejnost.

Tvůrčí dílna pro děti od 5 let a širokou veřejnost

Vstupné 120 Kč/účastník dílny

Komentovaná prohlídka výstavy BRRRAIN FREEZE !!

22. 7. 2020, 18 – 19.30 hod.

Autoři výstavy společně s kurátorem a sběratelem Patrikem Šimonem se ujmou komentované prohlídky. Jak vznikla jejich umělecká spolupráce? Kde čerpají inspiraci a co je baví? Jaká jsou východiska jejich výstavy a kam ještě se dá posunout médium malby? Příležitost popovídat si o různorodých způsobech tvorby a vidění světa, seznámit se s umělci a jejich tvorbou dostanou i návštěvníci.

Vstupné 120/90Kč, plné snížené

 

Komiks jako kniha i plakát s Tomášem Zahrádkou

26. 7. 2020, 15-17 hod.

Pokračující projekt Škola ilustrace představí umělce Tomáše Zahrádku. Děti a veřejnost budou mít opět možnost seznámit se nejen s tvorbou a knihami autora, ale pustí se také do tvoření pod jeho vedením a odnesou si vlastní autorské knihy!

“Tenhle workshop míchá všechny mý oblíbený přístupy. Začíná hledáním správných barev a vytvářením základních vzorů a barevných přechodů – učíme se o kontrastu, barevný kruh, komplementární barvy, materiály, reálná barva věcí kolem nás. Hlavně se ale chceme co nejdřív ušpinit, bejt u věcí hodně nablízko, zapojit se… Potom barvy schnou a my přicházíme na příběh. Máme limitovaný prostor šest vnitřních stran papíru. Poskládáme knihu, vysvětlujeme si pozici hrdiny, zápletku, pointu příběhu, můžeme si společně ukázat nějaké příklady nebo se učíme stát si navzájem modelem a hledat, jak vyprávět příběh nejen pomocí gest ale i neverbálně. Až uschnou naše vzory na hedvábném papíru, začneme z nich vystřihovat tvary a stavět barevné scény. Když jsou komiksy hotové, čteme si je, ukazujeme navzájem a můžeme i na zadní stranu nakreslit plakát!”

Tomáš Zahrádka působí dlouhá léta jako lektor a neustále hledá nové způsoby, jak tvořit a propojovat různé umělecký obory. Podle jeho vlastních slov jej nejvíce ovlivnily kurzy s autisty v Londýně a vytváření mozaiek s delikventy, kdy zjistil, že každý má nějaké téma a vždy existuje způsob, jak spolu komunikovat prostřednictvím umění. Návštěvníkům tvůrčí dílny představí svoji knihu Děděček (nakladatelství Meander) a také ukázky z vlastní tvorby.

160 Kč/účastník dílny

MALUJ S LUCIÍ KULTOVOU

3. 8. – 6. 8. 2020, 9 -12:30 hod.

Ateliér Pellé nabízí prostor pro setkávání nejmenších návštěvníků galerie se současnými tvůrci. Pro letní spolupráci jsme oslovili umělkyně Markétu Oplištilovou a Lucii Kultovou, které připravily čtyřdenní cykly zážitkových tvůrčích dílen inspirovaných jejich tvorbou. Nechte vaše děti malovat nebo vytvářet objekty v prostorách galerie a v přilehlé zahradě a rezervujte jim místo na dětském symposiu!

Druhé letní symposium pro děti bude inspirováno tvorbou Lucie Kultové. Proč malujeme, když si můžeme věci kolem nás jednoduše vyfotit? A jakou roli hraje místo, v němž tvoříme? Děti se pustí do malování a objevování tajů ukrytých v médiu malby. Budou pozorovat, co se děje, když něco vytváříme, jaké nás napadají myšlenky a co zažíváme při tvůrčím procesu, kdy se skvrny na ploše obrazu proměňují jako mávnutím kouzelného proutku v něco nového. Nebudou se bát naschvál rozlít barvu do všech stran obrazu. Zastaví se u schopnosti vnímat barvy a cítit vodu na štětci. Věnují pozornost struktuře papíru nebo plátna. Společné tvoření přiměje dětské návštěvníky symposia prohlédnout si okolní svět novýma očima a zamyslet se nad tím, co znamená zaznamenávat jej.

Lucie Kultová (1992) studuje v posledním ročníku magisterského studia v ateliéru Malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného, kde dříve působil i Marek Meduna. Studovala také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Výtvarná výchova. Absolvovala stáž u Jiřího Davida a Milana Saláka, v ateliéru hostujícího umělce pod vedením Marie de Brugerolle a Slávy Sobotovičové a na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jana Šerých.

Ve své tvorbě se umělkyně soustředí na přesahování malby jako média v kontextu současné socio-politické situace. Jejím dlouhodobým tématem je přehlcení z podnětů vnějšího světa a hledání této hranice v malbě. Poslední práce přesahuje do přírodního prostředí a objevuje se zde téma útočiště, soukromí, paměť a s tím související vliv fotografie.

 

990 Kč/cyklus čtyř tvůrčích dílen
270 Kč/jednodenní vstup

TVURČÍ DÍLNA K VÝSTAVĚ BRRRAIN FREEZE !!! 

16. 8. 2020 , 16 -17:30 hod.

Julius Reichel a umělec vystupující pod pseudonymem NAMOR Y. se řadí mezi současné tvůrce zaobírající se malbou, jejími přesahy a způsoby vizuálního kódování. Umělci provedou výstavou a iniciují tvůrčí proces, v rámci kterého budou moci děti i dospělí uvolněně tvořit po vzoru tvůrců a přesto ukrýt do obrazu vlastní sdělení! Tvůrčí dílny pro děti od 5 let a širokou veřejnost.

Vstupné 120 Kč/účastník dílny

Autorská kniha pokaždé jinak s Nikolou Logosovou

23. 8. 2020, 15-17 hod.

Představujeme čerstvou držitelku ocenění Ilustrátor roku Nikolu Logosovou. Děti a veřejnost budou mít možnost seznámit se nejen s tvorbou a knihami autorky, ale pustí se také do tvoření pod jejím vedením a odnesou si vlastní autorské knihy!

“Chceš si vytvořit vlastní knížku? Nejdřív ti ukážu, jak to dělám já, od skic až po hotovou knihu. Pak spolu vytvoříme tvou vlastní. Není se čeho bát, naopak – možností je spoustu a fantazii se meze nekladou. Máš vymyšlený příběh, který bys chtěl/a zhmotnit? Skvělé. Pokud ne, nevadí – něco společně vymyslíme. S textem, nebo bez!”

Nikola Logosová studovala v ateliéru ilustrace na UMPRUM. Jako ilustrátorka se věnuje tvorbě knih – ať už vlastních, tak ve spolupráci s jinými autory a nakladatelstvími. Mimo to vytváří plakáty pro různé akce, hlavně koncerty. Získala ocenění v soutěžích Nejkrásnější kniha roku nebo Zlatá stuha. Je také čerstvá držitelka ocenění Ilustrátor roku za ilustrace pro knihy POZOR DOKTOR! Dějiny medicíny v sedmi dnech (Petr Svobodný, Běžíliška) a Klub divných dětí.

160 Kč/účastník dílny

Flipbook aneb prstové kino s Martinem Raudenským

13. 9. 2020, 15-17 hod.

Pokračující projekt Škola ilustrace představí grafika a ilustrátora Martina Raudenského. Děti a veřejnost budou mít opět možnost seznámit se nejen s tvorbou a knihami autora, ale pustí se také do tvoření pod jeho vedením a odnesou si vlastní autorské knihy!

“Výtvarná dílna zaměřená na jednoduché optické hříčky. Práci začneme nad thaumatropem a skončíme s více druhy animačních knížek. Vytvořte vlastní ‘prstové kino’!”

Martin Raudenský je grafik, ilustrátor a vysokoškolský pedagog. V současné době vyučuje na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze. Flipbooky má rád stejně jako čokoládový puding. Dětem a dospělým ukáže svoji tvorbu a také knihu Ko-text.

160 Kč/účastník dílny

SLEDUJTE NÁS