PROGRAM PRO VEŘEJNOST

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY VYKLADAČI SVĚTA

 

 

5. 3. – 10. 5. 2020

 

Jiří Franta a David Böhm spolupracují úzce od roku 2006. Používají principy performance, natáčejí videa, jindy budují prostorové instalace nebo zasahují do veřejného prostoru, mezi jejich díly však najdeme i nástěnné malby, také jsou autory mnoha knižních ilustrací. Výsledná díla mají formu kresebného deníku, karikatury či komiksu. Používají postupy typické pro konceptuální umění i grotesku, sportovní výkony, fyzikální experimenty, improvizovanou choreografii nebo divadelní představení. Pracují s časosběrným principem, prolínáním médií, experimentováním, dodržováním a překračováním pravidel. Najdeme u nich tvůrčí dialog, ironii, vážnost, hravost i věčnou nedokončenost. Jejich díla zdobí reprezentativní prostory v Paříži a New Yorku i stěny škol ve Středoafrické republice. Třikrát byli nominováni na cenu Jindřicha Chalupeckého.

Jiří Franta (* 1978) vystudoval v letech 2001–2007 Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Antonína Střížka a Vladimíra Skrepla. Od roku 2001 je členem umělecké skupiny Rafani, byl asistentem v ateliéru Malba II na FaVU Brno a společně s Jiřím Skálou založil a vedl galerii ETC v Praze. Dosavadní práci Jiřího Franty dominuje především mnohostranné využití média kresby, ale neomezuje se pouze na tento druh výtvarného prostředku. Známa je i jeho malířská nebo objektová či sochařská expanze.

David Böhm (* 1982) vystudoval v letech 2003–2009 Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla. Absolvoval semestrální stáž na Faculdade de Belas Artes Universidade da Universidade do Porto v Portugalsku, nyní u profesora Vladimíra Kokolii pracuje v Doktorandském programu na AVU. Práce v umělecké dvojici s Jiřím Frantou, se kterým David Böhm spolupracuje již od svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze, je bezesporu jádrem či alespoň východiskem velké většiny jeho prací. Samostatnou autorovu tvorbu je možné spojovat zejména s ilustrací a autorskou knihou.

 

 

 

Kreslit povoleno!

15. 3. 2020 v 15 – 16:30 hodin

29. 3. 2020 v 15 – 16:30 hodin

 

Tvůrčí dílna k výstavě Vykladači světa.

Lektorky Ateliéru Pellé provedou návštěvníky výstavou, seznámí je s tvorbou vystavujících umělců a nadchnou děti a dospělé k tvorbě. Společnými silami se pustí do čtení symbolů ukrytých v expozici a jejich interpretaci a budou mít možnost volně kreslit na tvary velkých formátů, které umělci zanechali k dotvoření v prostorách galerie.

Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franty charakterizuje specifický přístup k médiu kresby, který se stává na výstavě prostředkem k zachycení aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k performanci a konceptuálnímu umění. Návštěvníci tvůrčí dílny si vyzkouší tvorbu se specifickými nástroji, díky nimž budou moci kreslit v prostorách galerie i v přilehlé zahradě! Netradiční vyjadřovací prostředky dovolí návštěvníkům ponořit se do kresebného procesu a vyzkoušet si různé formy kooperace.

Délka: cca 90 min.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 5 let i jejich rodiče.

Vstupné 120,– Kč účastník

 

 

Komentovaná prohlídka výstavy Vykladači světa s Václavem Jánoščíkem

18. 3. 2020 v 18 hodin

 

Komentovaná prohlídka k výstavě Vykladači světa.

Komentované prohlídky jsou již tradičně součástí doprovodných programů galerie Villa Pellé a seznamují s tvorbou vystavujících umělců. Aktuální výstavou provede návštěvníky Václav Jánoščík i tvůrci samotní. Pohovoří o vzájemné spolupráci – o hranici, na níž splývá role kurátora a umělce a přechází v tvůrčí dialog.

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120 / 90 Kč, plné / snížené

 

Komentovaná prohlídka výstavy s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou napříč generacemi

15. 4. 2020 v 18 hodin

 

Komentovaná prohlídka k výstavě Vykladači světa.

Komentované prohlídky jsou již tradičně součástí doprovodných programů galerie Villa Pellé a seznamují s tvorbou vystavujících umělců. Autoři výstavy David Böhm a Jiří Franta se ujmou komentované prohlídky orientované na rozvíjení mezigeneračního dialogu. Jak vznikla jejich umělecká spolupráce? Kde čerpají inspiraci a co je baví? Jaká jsou východiska výstavy a kam ještě se dá posunout médium kresby? Příležitost přijít si popovídat o různorodých způsobech vidění světa a seznámit se s umělci a jejich tvorbou.

Pro členy FRESH SENIOR vstup zdarma na základě předchozí rezervace

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120 / 90 Kč, plné / snížené

 

Komentovaná prohlídka výstavy s Karlem Veselým

22. 4. 2020 v 18 hodin

 

Komentovaná prohlídka k výstavě Vykladači světa.

Hudební publicista a spisovatel Karl Veselý spolupracoval s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou na knize ADHD jako strategie vnímání tematizující znepokojení z množství podnětů, které jedince nutí absorbovat všudypřítomné informace. Téma přesycenosti současného světa a nutnost ji artikulovat je nosným tématem výstavy. Na komentované prohlídce se diváci seznámí s podstatou tvorby umělců, která tvůrčím způsobem reaguje na závažná témata současnosti. Akce se koná v rámci Týdne umění 2020.

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120 / 90 Kč, plné / snížené

 

Interaktivní tvůrčí dílna s autorskou dvojicí Franta & Böhm

26. 4. 2020 v 15 – 16:30 hodin

 

Tvůrčí dílna vhodná pro děti od 5 let a širokou veřejnost k výstavě Vykladači světa.

Letošní ročník Týdne umění se nese v duchu čísel! David Böhm a Jiří Franta vytvořili za tímto účelem program pro děti a veřejnost ve spolupráci s umělci zapojenými do jejich aktuálního uměleckého počinu v galerii Villa Pellé. Interaktivně pojatá tvůrčí dílna nabídne účastníkům možnost najít v expozici vše, s čím mají čísla souvislost – inspirují se například dílem Jana Šerých nebo spočítají fotony z Velkého třesku ukryté v kostkách cukru Pavly Scerankové!

Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franty charakterizuje specifický přístup k médiu kresby, který se stává na výstavě prostředkem k zachycení aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k performanci a konceptuálnímu umění. Návštěvníci tvůrčí dílny si vyzkouší tvorbu se specifickými nástroji, díky nimž budou moci kreslit v prostorách galerie i v přilehlé zahradě! Netradiční vyjadřovací prostředky dovolí návštěvníkům ponořit se do kresebného procesu a vyzkoušet si různé formy kooperace.

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120,- Kč / účastník

 

Na vlastní nebezpečí, tvůrčí dílna s autorskou dvojicí Franta & Böhm

3. 5. 2020 v 15 – 16:30 hodin

 

Tvůrčí dílna vhodná pro děti od 5 let a širokou veřejnost k výstavě Vykladači světa.

Umělecká tvorba v sobě ukrývá potenciál sebevyjádření i boření tabu. David Böhm a Jiří Franta jsou pověstní užíváním široké škály výrazových prostředků od subtilní zachycení reality po kresbu bagrem. Tvůrčí dílna pod jejich vedením se ponese v duchu spontánnosti a tvoření s neobvyklými nástroji. Společnými silami se pustí do kresby a rozvinou v prostorách galerie tvůrčí dialog na vlastní nebezpečí!

Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franty charakterizuje specifický přístup k médiu kresby, který se stává na výstavě prostředkem k zachycení aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k performanci a konceptuálnímu umění. Návštěvníci tvůrčí dílny si vyzkouší tvorbu se specifickými nástroji, díky nimž budou moci kreslit v prostorách galerie i v přilehlé zahradě! Netradiční vyjadřovací prostředky dovolí návštěvníkům ponořit se do kresebného procesu a vyzkoušet si různé formy kooperace.

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120,- Kč / účastník

 

Alternativní prohlídka Vykladačů světa s Ondřejem Buddeusem

6. 5. 2020 v 18 hodin

 

Komentovaná prohlídka k výstavě Vykladači světa.

Autora a překladatele Ondřeje Buddeuse spojuje s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou sklon k hravosti, vynalézání perspektiv a alternativních možností. S Davidem Böhmem vytvořil dětskou knížku Hlava v hlavě (získali Magnesii literu a další ceny a nominace), s Jiřím Frantou spolupracoval na X komiksech. David Böhm a Jiří Franta oslovili Ondřeje Buddeuse, aby v závěru výstavy vytvořil pro publikum alternativní prohlídku expozicí, která by byla založena na sklonu k hravosti, vynalézání perspektiv a alternativních možnostech výkladu, který je spojuje.

Délka: cca 90 min.

Vstupné 120 / 90 Kč, plné / snížené

 

SLEDUJTE NÁS